The city with history smell..

Öz tarixi və mədəniyyəti ilə seçilən regionlardan olan Qəbələdə ümumilikdə 90-dan çox ölkə əhəmiyyətli günümüzə qədər gəlib çatmış tarixi, etnoqrafik və mədəni abidələr vardır. Bu abidələrin bir çoxu nəinki Qəbələ şəhərində, həmçinin ətraf rayon və kəndlərdə yerləşir. Qəbələnin mühüm tarixi abidələri siyahısına 18-ci əsrə aid olan Cümə məscidi, 1-ci minilliyə aid Böyük Əmirli kəndində daş kurqan, Kilsə dağındakı 4-cü əsrə aid olan alban məscidi, Həzrə kəndində türbələr, Yengicə kəndinin cənubunda Qızlar qalası (15-ci əsr), Surxay Qalası (10-12-ci əsrlər) və digər bir çox mühim abidələr vardır.

Cümə Məscidi
Həzrə Kənd türbələri
Cotari Kilsəsi

Həzrə Kənd Türbələri

Hazra Village is located 4 km from the city of Gabala in a vast area surrounded by greenery, 900 km above sea level. The history of village goes back from the period of the Arabic occupation of region and spread of Islam. For this reason, ancient religious tombs and gravestones are found in Hazra village. The most important of them is Hazra forest which is graveyard located in forestry and is considered to be a religious place of local population. There are 7 tombs dating back to medieval architecture. Only 4 of these tombs have come to our time and they are now protected as historical monuments of national significance. Arabic inscriptions of four persons buried in these kurgans, Sheikh Badratdin (1446), Sheikh Mansur (16th century), Sheikh Mohammad (17th century), Sheikh Mansur tombs have so far come today.
The words written above: “Don’t think that the death is the end of everything. Those who have passed away for the sake of God will get their rewards. This tomb was built in the honour of Sheikh Mansur. God will let his grave be light”.
Besides these tombs, numerous gravestones were found in Hazra forest. There are various Arabic inscriptions on these gravestones. All these findings once more emphasize that Hazra village is one of the oldest settlements.

Səkkizguşəli Məscid

Səkkizguşəli məscid 18-ci əsrdə çay daşı və çiy kərpicdən hazırlanmış mühim tarixi abidədir. Məscidin tinləri və dam hissəsi səkkiz guşəlidir və bu dini açıqlamalarda cənnət fəzasının simvolu kimi vurğulanır. Məscid Qəbələ şəhərinin tarixi və dini abidəsi sayılıq və ölkə ərazisində qorunan yerli əhəmiyyətli abidələr sırasındadır. Məscid şəhərin mərkəzində İsmayıl Bəy Qutqaşınlı küçəsində yerləşir.
How to get:

Cotari Kilsəsi

Qəbələ rayonunun Nic kəndində yerləşən bu kilsə, Qafqaz Albaniyası tarixindən qalma füsunkar tarixi abidədir. Qafqaz Albaniyası zamanı, xristianlığın təbliğ edilməsi üçün İsa Peyğəmbərin həvarilərindən Yeliseyin şərəfinə inşa edilmişdir (1-2-ci əsrlər). Kilsə ümumi zaldan və üzərində inşa edilmiş zəng qülləsindən ibarətdir. Kilsənin inşasında Qafqaz dağlarından gətirilən daşlardan istifadə olunmuşdur. Ümumiyyətlə Qəbələ və ətraf regionalarda rast gəlinən alban kilsələrinin hamısı o dövr üçün səciyyəvi olan dağ daşları ilə inşa edilmişdir. Məhz buna görə də, bu abidələr özünəməxsus gözəlliyi ilə seçilir. Kilsə ərazisində üç nəhəng çinar ağacı vardır ki, öz görkəmi və nəhəngliyi ilə yerli sakinləri və turistləri valeh edir. Yerli əhalinin rəvayətlərinə görə bu ağaclar vaxtilə burada mövcud olmuş üç ədəd alban kilsəsini təcəssüm etdirir və əsrlərlə yaşa sahibdirlər. Hal-hazırda məscid udinlərin dini ayinlərini yerinə yetirmək üçün istifadə edilir və eyni zamanda Qəbələyə gələn turistlərin ən çox ziyarət etdikləri yerlərdən biridir.
How to get: